Hagebrukets utvikling gjennom 160 år ved Finn Måge

Av Marianne Stormoen Jepsen,
mar
To
Vitenparken, NMBU, Ås

Spennende foredrag om hagebrukets utvikling gjennom 160 år dokumentert med bilder og historier. Ved tidligere professor i frukt- og bærdyrking Finn Måge