Omvisning i NMBU-parken ved gartner Filip Ihrsen

Av Marianne Stormoen Jepsen,
jun
To
NMBU-parken, Ås, oppmøte uten for Vitenparken

Vi får omvisning av en av parkens gartnere i både gamle og nye anlegg.