Torsdag 16. september 1900 inviteres det til foredrag om dyrking av druer og haskap v/Arild Syversen. Røde kors-huset, Sætre. Arrangør Hurum hagelag.