MEDLEMSMØTE I SKEDSMO HAGELAG

08.03.2023 KL. 19.00

Sten Menighetshus, Gjoleidveien ved Skedsmo Kirke, Skedsmokorset

Foredrag om Dahlia/Georginer v/jentene i Blomsterhagen på Abilsø

De har også med knoller for salg.

Inngang kr. 20,- for medlemmer

Kaffe, te, kaker og utlodning.

Hjertelig velkommen!