Medlemsmøte

Av Anita Klevan
mar
On
Sten Menighetshus, Gjoleidveien ved Skedsmo Kirke

Medlemsmøte med foredrag: Sunn mat fra levende jord ved Nina Heggelund.