Her kan du lese litt om neste medlemsmøte, og referat fra forrige medlemsmøte.

I avisen står også programment for 2022.