Velkommen til hagevandring  
Tirsdag 21. juni 2022
kl. 19:00

Sted: 
Langhusveien 71, 1400 SKI 

Vel møtt!
Hilsen styret i Ski Hagelag