Plantemarked

Oppfordring til hagelagsmedlemmer: 
Vi trenger plantebidrag fra dere for å få til å arrangere plantemarkedet! Praktisk informasjon om levering av planter er sendt alle medlemmer på epost 15. mai ca. kl. 21. Se etter mail fra noreply@hageselskapet.no eller søk i epostboksen din etter Ski Hagelag

Overskuddsplanter av alle slag (stauder, knoller, små busker, løk, sommerblomster og grønnsaker) er veldig populært. Vi ser helst at dere merker plantene med navn på planten. 

Inntekter fra salget vil være med på å subsidiere øvrige aktiviteter i hagelaget (foredragsholdere, leie av lokale, eventuelle turer, kurs osv)