Merk! Fornyet frist for å søke støtte til arrangementet: 7. februar 2022


Hagedagen 8. juni 2022 er «VÅR DAG», der hagelaget kan vise seg fram og fortelle hvilket overskudd hagearbeid kan gi.

Hagedagen vil synliggjøre hagelaget og betydningen det har for grønne gleder og naturmangfold i lokalsamfunnet, enten man tilbyr planteloppemarked, kompostkurs, hagevandring, staudesalg eller roseforedrag denne dagen.

Det enkelte hagelag velger selv hvilken måte dere ønsker å bruke dagen på, for eksempel gjennom et arrangement dere likevel pleier å gjennomføre på den tiden av året. Dette er også en fin mulighet til medlemsverving.

Administrasjonen vil utarbeide felles materiell som lagene kan bruke til å markere seg lokalt.

Frivillighetens år

Frivillighet Norge koordinerer Frivillighetens år 2022, som er forankret i regjeringens frivillighetsmelding (2018). Gjennom de forskjellige «VÅR DAG»-arrangementene skal foreninger og lag løftes fram som hjørnesteiner i det norske samfunnet og vise aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn over hele landet.

Søk om støtte

Sparebankstiftelsen DNB støtter «VÅR DAG» med 5 millioner kroner, som skal deles ut til lokale arrangementer. Arrangementet må være for, eller inkludere, barn og unge. Og for å få støtte, må foreningen samarbeide med en annen forening eller en offentlig aktør. Maks søknadsbeløp per arrangement er 25 000 kr, og søknadsfristen er 7. februar.

Tips: Les dette før du søker

TIL SØKNADSPORTALEN

Logoer for frivillighetens år

Last ned de offisielle logoene for å vise at dere skal markere frivillighetens år og «VÅR DAG». Disse kan legges ut på nettsider, i sosiale medier og andre relevante kanaler. Hjelp oss å bli en samlet stemme som markerer 2022!

VERKTØYKASSE FOR FRIVILLIGHETENS ÅR