Hagedagen 8. juni 2022 er «VÅR DAG», der hagelaget kan vise seg fram og fortelle hvilket overskudd hagearbeid kan gi.

Hagedagen vil synliggjøre hagelaget og betydningen det har for grønne gleder og naturmangfold i lokalsamfunnet, enten man tilbyr planteloppemarked, kompostkurs, hagevandring, staudesalg eller roseforedrag denne dagen.

Det enkelte hagelag velger selv hvilken måte dere ønsker å bruke dagen på, for eksempel gjennom et arrangement dere likevel pleier å gjennomføre på den tiden av året. Dette er også en fin mulighet til medlemsverving.

Administrasjonen vil utarbeide felles materiell som lagene kan bruke til å markere seg lokalt.

Frivillighetens år

Frivillighet Norge koordinerer Frivillighetens år 2022, som er forankret i regjeringens frivillighetsmelding (2018). Gjennom de forskjellige «VÅR DAG»-arrangementene skal foreninger og lag løftes fram som hjørnesteiner i det norske samfunnet og vise aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn over hele landet.

 

Logoer for frivillighetens år

Last ned de offisielle logoene for å vise at dere skal markere frivillighetens år og «VÅR DAG». Disse kan legges ut på nettsider, i sosiale medier og andre relevante kanaler. Hjelp oss å bli en samlet stemme som markerer 2022!

VERKTØYKASSE FOR FRIVILLIGHETENS ÅR