Mange brukte fjorårets "Hagedag" til å få ekstra blest rundt sitt hagelag og for å verve nye medlemmer. 

Hageselskapet, Hagetidend og hagelagene er i vinden som aldri før. Lagene vervet tett oppunder 900 medlemmer i 2022, - mer enn dobbelt så mange som året før. Vi går for ny rekord i år! 

Derfor håper vi på mange nye medlemmer, og ikke minst nyverving og hyggelige gjensyn med tidligere medlemmer.

I år utvider vi hagedagen til over en uke: Mellom lørdag den 3. juni og søndag den 11. juni, får hagelaget en hundrelapp ekstra gjennom "verv-i-lag", altså 300 kroner for hvert nye medlem.

Vervemateriell

Administrasjonen hjelper gjerne til med det som trengs av materiell for å verve eller for å lage en fin stand. Benytt skjemaet nederst på denne siden for bestilling av materiell til hagelaget.

 

 

Verve-artikler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kryss av for hva du ønsker å bestille

Navn på hagelag
Pakken sendes til denne
Faktura sendes til denne