Dette både som kompensasjon for ekstra jobb, tapte inntekter og ekstra kostnader knyttet til gjennomføring av kurs med korona-restriksjoner. Og som stimulans for å få i gang kursvirksomheten igjen, etter hvert som restriksjonene letter.

For 2021-kurs som gjennomføres og rapporteres innen 22. august blir da tilskuddet hele 200 kr per time. Det må være søkt og rapportert i den nye portalen. Kurset må som alltid være gjennomført i tråd med tilskuddsreglene for å få utbetalt tilskudd.

Les mer på Studieforbundet Natur & Miljø sine nettsider