Innkalling til representantskapsmøte i Det norske hageselskap i henhold til vedtektenes paragraf 6 (PDF, 62KB). Saker som ønskes behandlet må sendes til landsstyret senest to måneder før møtedato: 
post@hageselskapet.no

Saksdokumenter sendes ut senest tre uker før møtet.