Årets hagelagMange av våre hagelag har stor aktivitet og gjør mye for lokalmiljøet. Landsstyret ønsker forslag fra alle Hageselskapets regioner til den gjeve tittelen Årets hagelag og premien på 5000 kroner. Frist for innsendelse: 31. mars.

– Vi ønsker oss gode eksempler som kan være til inspirasjon for både små og store lag. Et lite lag kan ha oppnådd én enkelt ting som har stor betydning i lokalmiljøet eller som synliggjør Hageselskapets formål på en særdeles god måte, sier leder i landsstyret Dordi Anne Hyldbakk, som oppfordrer alle regionstyrer til å finne en kandidat fra regionen og sende inn.

Hva er SPIREN?

Har hagelaget lykkes med å verve flere medlemmer eller gi laget ny vekst? Gjennomslag for en bestemt sak i lokalmiljøet? Nye måter for å nå ut med kunnskap eller skape lokalt engasjement? Fruktbart samarbeid med kommunen eller næringslivet? Eller andre suksesser som bidrar til å oppfylle Hageselskapets visjon og formål?

Kategoriene hagelagene måles etter – SPIREN:

Samarbeid
Promotering
Informasjon
Rekruttering
Engasjement
Nytenking

– Men det er ikke noe krav å skulle ha oppnådd noe i alle disse kategoriene, understreker Dordi Anne.
– Send inn begrunnelse i én eller flere av de kategoriene som passer. Det kan være en enkelt aktivitet eller summen av flere tiltak som avgjør hvilket lag som går til topps, minner landsstyrelederen om.

Hva kan regionstyret gjøre?

Flere regionavdelinger kårer Årets hagelag i regionen, men det er ikke alltid vinneren sendes videre til den nasjonale konkurransen.
– Derfor går oppfordringen til samtlige regionstyrer om å sende inn forslag til et hagelag som fortjener den nasjonale tittelen, sier Dordi Anne, som anbefaler at også regionstyrene tar i bruk de samme kriteriene når de skal kåre Årets hagelag.

Frist: 31. mars

Hver region kan foreslå én kandidat til Årets hagelag. Landsstyret er jury og kårer vinneren, som får et diplom og 5000 kroner. Årets hagelag inviteres til høstens inspirasjonshelg for hagelag, hvor prisen overrekkes.

Last ned skjemaet og fyll ut med gode begrunnelser i én eller flere kategorier. Husk å legge ved utfyllende informasjon som årsrapport, medieoppslag, brosjyrer, bilder osv.

Send inn skjema og vedlegg innen 31. mars og skriv «Årets hagelag» i emnefeltet: post@hageselskapet.no
 

Last ned:   Skjema Årets hagelag (DOCX, 107KB)

Les om tidligere års kåringer av Årets hagelag her