Det norske hageselskaps Hagekulturpris 2022 tildeles Hvaler Gjestehage, ved Anne Marit Skovly, på Hagedagen 8. juni. Hun hedres blant annet for stor formidlingsglede av bærekraftig dyrking. 

Anne Marit Skovly Hvaler Gjestehage

På Hvaler Gjestehage dyrker Anne Marit Skovly økologisk frukt, bær, grønnsaker, urter og blomster. Hun holder kurs og foredrag om økologisk og bærekraftig dyrking og selvforsyning, for lag og foreninger. 
For flyktninger i kommunen har hun holdt kurs i hvordan man dyrker grønnsaker i vårt forholdsvis kalde klima.
En nyplantet matskog med blant annet frukttrær, nøttetrær og kastanjer er Anne Marit Skovlys siste prosjekt. I tillegg til nytten, håper hun at matskogen vil være med på å gjenskape naturmangfoldet og stoltheten over å være selvberget, som var typisk for Hvaler-øyene på 1900–tallet. 

Anne Marit Skovly er styremedlem i Hageselskapet Østfold. 

Prisoverrekkelsen vil finne sted ved en senere anledning. 

Om Hagekulturprisen:
Prisen tildeles en person, hage, parkanlegg, forening eller bedrifter som har utmerket seg med sitt bidrag til bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser. 

Tidligere vinnere av Hagekulturprisen

Aktiviteter på Hagedagen 8. juni  
Hageselskapet har 270 aktive hagelag over hele landet, her finner du en oversikt over noen av arrangementene på Hagedagen.