I Norge er insektene de eneste som pollinerer. Riktignok får trærne våre denne jobben gjort ved hjelp av vinden, men vi har det ikke som i sydligere strøk der også fugler, flaggermus og faktisk noen pattedyr hver på sin måte sørger for at plantene får formert seg videre.

Hos oss er det insektene vi må stole på og legge til rette for.

Les mer om Summende hager på prosjektsiden