Hurum hagelag program 2022  

16 mars kl. 19       “Dyrk enkelt”. Foredrag ved Maria Berg Hestad, Innbyggertorget,                                      Slemmestad

28 april   kl.18        Åpning av hagesesongen. Salg av årets planter, quiz og kaffe -                                          Ravnsborg gartneri og hagesenter, Holmsbu

11 juni    kl.11-16   Hagefestival Sætre Gård, Sætre (detaljer kommer)

14 juni    kl.18        Hagevandring og plantebyttemøte hos Gro Sønsteby, Nordre                                            Sætre vei 36, Sætre

17 aug   kl.18         Hagevandring m/omvisning. Havlystparken, Hvitsten

14 sep   kl.18        “Kræsjkurs i hageplanlegging” ved landskapsarkitekt Cecilie                                             Kinstad fra Hagebruksakademiet, Sætre innbyggertorg

24 okt    kl.19         “Små haver. Store drømme.” Foredrag med Claus Dalby, Asker                                          kulturhus (fellesarr. med Røyken og Asker hagelag. Påmelding via                                  Kulturhusets nettsider. 

17 nov  kl.18          Årsmøte med foredrag v/ Arild Sandgren «Hagereiser som                                                 inspirasjonskilde til egen hage».