• Presentasjon av ulike bruksområder for vanning
  • Enkle videoer om montering av vanningsanlegg
  • Demonstrasjon av vanningscomputere
  • Kapasitet på de ulike anleggene
  • Alternative pumpeløsninger for områder uten tilgang på trykkvann og strøm
  • Vanningsanlegg beregnet for balkonger og drivhus
  • Større anlegg for totalløsning for hele hagen

​​​​​​​Etter gjennomgangen vil det være åpent for spørsmål og for direkte bestillinnger av pakkeløsninger. Ved bestilling denne kvelden vil hagelagets medlemmer få 20% rabatt.