Mann som vanner planter

En presentasjon av ulike bruksområder for vanning.
Enkle videoer om montering av vanningsanlegg.
Demonstrasjon av vanningscomputere.
Kapasitet på de ulike anleggene.
Alternative pumpeløsninger for områder uten tilgang på trykkvann og strøm.
Vanningsanlegg beregnet for balkonger og drivhus.
Større anlegg for totalløsning for hele hagen.

Etter gjennomgangen vil det være åpent for spørsmål og for direkte bestillinnger av pakkeløsninger. Ved bestilling denne kvelden vil hagelagets medlemmer få 20% rabatt.

Møtet er gratis og åpent for alle, du trenger ikke være medlem.

VELKOMMEN