ÅRSPLAN 2023

18. januar

Såmøte og bytting av frø, spesielt for deg som er nybegynner. Nymoensenteret kl 19.

23. februar

Jord, kompostering, gjødsel og bokashi. Informasjonsmøte med Bjørn Erik Dalshagen og Liv Hukkelberg. Oppstart Hagedamgruppe. Nymoensenteret kl 19.

22. mars

Møte Hagedamgruppe. Nymoensenteret kl 19.

28. mars

Foredrag med forfatter og hageinspiratør Maria Berg Hestad (kjent fra Det Grønne Skaffleri) Tema: Matauk med pallekarm Laagendalsmuseet kl 19. Mer info kommer.

13. april

Hvordan få pinnsvin i hagen? Nymoensenteret kl 19.

20. mai

Hagedag på Nytorget kl.10-15 Barna lager insektshotell, utstillere, plantelpppemarked

Juni

Hagevandring. Nærmere info kommer.

24. juni

Kongsberg Agenda

10-13. august

Hagetur til Gøteborg med Buskerud Hagelag, mer info kommer.

19. august

Hagedag på Nytorget kl. 10-14 Utstillere, konkurranser, planteloppemarked.

August

Hagevandring i Kongsberg. Mer info kommer.

3. september

Vi besøker Drivhuset i Lurdalen.

September

Elvelangs. Hagelaget har utstilling.

September

Bonsai , nærmere info kommer.

19. oktober

Foredrag om roser. Innblikk i Solfrid Christinas Rosehage. Hvordan lage rosebed, hvilke roser bør vi velge? Hvilke roser trives i Kongsberg? Nymoensenteret kl 19.

16. november

Julemøte, mer info kommer