Mangesidig samlerhage med hovedvekt på det uvanlige. Flere typer bed laget av torvblokker, stein og andre materialer. Barn og dyrevennlig. Salg av uvanlige stauder fra hagen.