Hagetidends medieplan for 2022  (PDF, 17MB)
Her finner du utgivelsesplan, oversikt over temaer, annonsestørrelser og tekniske spesifikasjoner. Vi kan også sette opp annonser for deg til en gunstig pris.
Vår annonsesjef Anne-Lise Fængsrud hjelper deg gjerne; tlf. 99 64 85 46  

Forsdien på Hagetidend

Landets største hagemagasin

Hagetidend er landets største hagemagasin og kommer med 10 utgaver årlig, tilrettelagt for norske forhold. Vi dekker hele hagefeltet fra grønnsaksdyrking til prydhager. Hagetidend gis ut av Hageselskapet og abonnement er inkludert i medlemskapet. Bladet kommer rett hjem til 22 000 lesere månedlig. 

84 000 hageentusiaster på jakt etter produkter for å realisere sine drømmer 

Lang levetid

Våre leserundersøkelser viser at annonsene leses, og at bladet tas vare på over flere år - noe som betyr lang levetid også for annonsene. Hagetidend kan også leses på nett av våre medlemmer.

Våre medlemmer er bosatt over hele landet. Hovedandelen er voksne kvinner, en kjøpesterk gruppe med stor entusiasme for hage og hagerelaterte produkter og tjenester. 

Hagetidend deler inspirasjon, kunnskap og hageglede.