Kompost og kompostering i praksis - solde og legge kompost

Av Berit Hommelstad Raadim
mai
On
Skrinhagavegen 28, 2340 Løten

Per Spangen foredrar om kompost og viser oss kompostering i praksis, hvordan solde og legge kompost.