Skjøtsel og skjøtselplan for egen hage - hva gjør vi når?

Av Berit Hommelstad Raadim
mar
On
Gamlebygningen på Kåtorp

Per Spangen går gjennom årshjulet for hagen. Hva gjør vi til de ulike årstidene? Dette er tidspunktet for å planlegge hagesesongen 2023!