Innkalling og saksliste til årsmøtet blir sendt ut til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.  
Deretter oppsummering av Askøy hagelags jubileumsår i tekst og bilder. 
Nærmere info  kommer om arrangementet etter årsmøtet kommer.