Foredragsholder:  Anne Tafjord-Kirkebø
Vi markerer Askøy Hagelags 50-års jubileum. 
Nærmere info kommer.