Samarbeid med Hageselskapet Hordaland og Laksevåg hagelag.
Nærmere info kommer.