Kvam Hagelag er for tida ikkje aktive. Laget er sett på vent på ubestemt tid. Ta kontakt med Hageselskapet om du vil vera med å gjere laget aktivt igjen :)