HAGESELSKAPET SOTRA Årsmøte tirsdag 12.10.21 Biblioteket på Sartor storsenter kl. 18.30 Saksliste: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av saksliste 5. Gjennomgang årsmelding 6. Gjennomgang regnskap 7. Innkomne saker 8. Framlegg budsjett 9. Framlegg program 10. Valg av nytt styre – valgkomiteen med innstilling Saker til årsmøte må være styret i hende seinest 03.10.2021 Sendes til: hageselskapetsotra@outlook.com eller Hageselskapet Sotra, Postboks 245, 5342 Straume Hjertelig velkommen til alle!