Sett av datoen. Meir informasjon om arrangementet kjem.