Næremere info kommer på vår hjemmeside og facebook