Innkalling til årsmøte i Averøy Hagelag på Armkroken kafe 15.02.2023 kl. 19.00

Alle medlemmer har stemmerett.

Saker til behandling :

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap m/revisjonsberetning
  5. Valg
  6. Aktivitetsplan for 2023

Årsmelding og regnskap legges fram i møtet.

Etter årsmøtet koser vi oss med litt mat og diskutere hvilke aktiviteter hagelaget skal ha i 2023.

Enkel utlodning.

Velkommen!

 

Edel Bente Gården

Leder Averøy Hagelag

Tlf.97787841

edelbg@online.no