Alle tar med vintergrønt og annet materiale  de ønsker å bruke. Vi stiller med ideer, bilder, etc. til inspirasjon. Vi har også med noe materiale og utstyr som kan kjøpes. 

Velkommen