Hageselskapet Møre og Romsdal
 • c/o Aud Irene Teilgård, Parkvegen 11, 6413 Molde
 • E-post/faktura adresse: hageselskapetmr@gmail.com
 • www.hageselskapetmr.no
 • Org. nr. 912 323 463
 • Bankkonto 3980.25.12760

   

Ansvarsfordeling:
 • Aud Irene Teilgård, leder
 • Trygve Brunvoll: arrangement, eksempelvis høstsamling. Besøk hos lokallag. Stedfortreder for leder ved behov

 • Ingunn/Aud: Rapportering fra lokallaga til Hageselskapet sentralt. -Årsmelding – Regnskap –Årsmøteprotokoll
 • Ingunn: Foredragsturné
 • Nina: Kursansvarlig
 • Lill: Facebook og Hageselskapets hjemmeside i samarbeid mer Terje
 • Wenche: Utlodning på arrangement. Foredragsholdere.
 • Aud Sissel: Besøkshager. Sovende lag.
 • Terje/Aud: Hagepraten
 • Terje: Regnskapsfører/kasserer
 • Terje: Hva skjer i hagelagene