Fysisk møte foretrekkes. Sted: Vestnes Fjordhotell lørdag 26. mars kl. 11.00 

Hvis covid-restriksjonene ikke tillater dette, avholdes møtet på ZOOM, 22. mars kl. 18.00

Mer info kommer..