Følgende skal sendes inn til regionlaget (hageselskapetmr@gmail.com)

(alle filer skal være i pdf-format som separate dokumenter, filnavn skal begynne med lokallagets stedsnavn).

Etter årsmøtet:
  • Årsmelding - signert av hele styret
  • Regnskap - signert av kasserer og revisor (event. egen revisjonsrapport)
  • Årsmøteprotokoll, signert 
Manglende innsending kan få økonomiske konsekvenser