Hvis du skal verve noen for lokallaget slik at dette får 200 kr kan du bruke dette skjemaet: https://hageselskapet.no/vart-tilbud/verv-et-nytt-medlem/