Kurs for nye tillitsvalgte

Av Terje Nygård,
mar
Ma
www.hage-praten.no

Gode råd for deg som nylig har blitt valgt som tillitsvalg