Mange hagelag har etterlyst et sted der informasjon og viktige dokumenter kan lagres. Dette er ikke minst nyttig når ferske tillitsvalgte skal sette seg inn i hagelagsarbeidet. 

aMed Mine grupper kan hagelagets tillitsvalgte arkivere og utveksle dokumenter og bilder. De kan sende meldinger og møteinnkallinger til hverandre og mye mer. Alle i hagelagets styre har tilgang til "Mine grupper".

Mine grupper er ment som et verktøy i styrearbeidet. Vi går gjennom brukerveiledningen (som du finner på Bakhagen) og gir gode råd/diskuterer bruken.

Kurset er gratis for alle tillitsvalgte i regionene som drifter Hage-Praten.

Påmelding innen 20.10.23 - klikk her (alle som melder seg på får tilsendt kurshefte og link til pålogging noen dager før kurset.

Innhold

Hva er mine grupper?. 2
Hvor finner vi "Mine grupper"?. 2
Alternativ påloggingsmulighet (raskere): 2
Hva bruker man "Mine grupper" til?. 3
Administrasjon/tilgang: 3
Gruppeinnstillinger 3
Filarkiv. 4
o        Mappestruktur 4
o        Laste opp filer 4
Hvilke dokumenter bør ligge i filarkivet 4
Erfaringsutveksling. 5
Skjermdeling. 6