1Vi fokuserer på rollen av snegler i økosystemet og hvordan tilrettelegge hagen for at det blir nok predatorer for snegler i hagens økosystem. Snegler er et problem for alle som ikke vil bruke kjemikaler i hagen.