All aktivitet på Hage-Praten baserer seg på videokonferansesystemet Zoom. Det er derfor viktig at du behersker dette.

Dette kurset vil omhandle både grunnleggende og litt mer avansert bruk av Zoom

Kurset kommer snart