AVLYST / Ville plantar til mat og medisin

Av Guri Dragseth Brekke,
aug
On
Follestaddalen, Ørsta

Besøk hos Trine Isobel Foldal. Ho held foredrag om kva ulike plantar kan brukast til, både som mat og medisin.