Psykolog og roseentusiast Kristin Maute snakker om alle helsegevinstene ved bruk av hagen. Det vil også bli en digital hagevandring i hennes rosehage». 

a