Til medlemmene.


Torsdag, den 9 februar kl. 18.00 på Tusenhjemmmet avholdes årsmøte i Bodø hagelag. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styreleder Turid Våtvik,tuvatvik@online.no i hende innen den 1.februar. Saksdokumenter fås ved henvendelse til styreleder. Ønsker du å stille til valg- ta gjerne kontakt med styreleder.

Vel møtt!