Har du kjøp deg Fuchsia, Brugmasi, Pelargonia, Georginer eller Dahlia som du har lyst å ta vare på til neste sesong så er det fullt mulig å få til.  I kveld kan du få tips og ideer til hvordan lykkes med det.