Vinter            

‘Så året rundt", Vinterså grønnsaker              
HVOR: Hos hver enkelt

Vinter/vår      

Kurs:Sveising, naturgjødsel, blomstereng, sopp, pil, roser

Mars

Fylkesturne, Drivhus smått og stort           
HVOR: Overhalla

Mai/juni         

Planteloppis for medl.
HVOR: Hos medlem

Juni            

Handlekveld for medl.‘20% på rubbel og bit’         
HVOR: Brønseth gartneri

12. juni          

Inspirasjonsseminar for styret m.fl.
HVOR: Staup, Levanger

Juni/juli/aug   

Hagekaffe/hageselskap/hagetur?

August           

Planteloppis for medl.
HVOR: Hos medlem

September      

Fellesbestilling av løker

September      

Årsmøte i regionlaget 18.09
HVOR: Stjørdal

Sept/okt         

Årsmøte i Grong hagelag                                                                            

Følg med på Grong hagelag på Facebook
her legges nyheter, datoer og påmeldinger ut etter hvert. Gruppa er åpen og her legges det ut info til både medlemmer og ikke-medlemmer. Noen få arr. er kun åpen for lokallagsmedlemmer, noen arr er åpne for andre lag og noen arr er åpne for ikke-medlemmer også. Vi er et hagelag som bryr oss lite om loddsalg og møter. Hovedaktivitet og inntektskilde er kursing og planteloppis. Velkommen til oss 😊