Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs kunne så, prikle og stelle småplanter av stauder før utplanting.

Innhold

1. kurskveld (2 timer)
 • Hvor får vi tak i frø til stauder?
 • Lære elementær kunnskap om frø og behandling av disse før såing. 
 • Når skal frøene sås for best spiring?
 • Hvordan sjekker vi spireevne?
 • Kuldebehandling, bløtgjøring eller lett sliping.
 • Hva slags jord skal vi bruke når vi sår?
 • Temperatur, lys, vann og dekke for spiring.

 

2. kurskveld (2 timer)
 • Prikling og potting.
 • Stell av småplanter, lys, temperatur, og eventuelt gjødsling.

 

3. kurskveld (4 timer)
 • Herding og utplanting.
 • Befaring i hager.

 

Organisering og arbeidsmåter

Studiesirkel med diskusjon, samt forelesning og demonstrasjon av kursholder. Gruppen sår frø, prikler, ompotter, herder og planter ut sammen.Duehode

Kurset følger studieplan som er kvalitetssikret og forhåndsgodkjent av Studieforbundet.