Innhold


Hvorfor varmkompostering? Fordeler med å nytte avfallet til å skape jord i egen hage.
Hva slags komposteringsbeholder passer å bruke?
Hvordan starte opp en varmkompost? Hva må vi blande inn sammen med husholdningsavfallet?
Plassering av kompostbingen. Vil naboen merke sjenerende lukt?
Besøk i en hage der varmkompostering har vært brukt noen år
Hva gjør vi om komposteringen stopper opp?
Hvordan gå fram for å få reduksjon i renovasjonsavgiften?

Kurset følger studieplan som er kvalitetssikret og forhåndsgodkjent av Studieforbundet.

3 kvelder á 3 timer. Hvilke dager vi møtes blir vi enige om innad i kursgruppen.