Vi er så heldig å få være med i lag med Sogn og Fjordande, Møre og Romsdal og Trøndelag sør i en digital plattform, Zoom, der vi kan tilby foredrag, kurs og mulighet for styremøter. 

Vi ønsker å sette opp et digitalt kurs i enkel regnskapsføring som kan brukes av kasserer i lokallaga. Om ditt lag ønsker å bli med på dette, send en mail til leder i Hageselskapet Trøndelag Nord; marna.ramsoy@online.no.  Det vil bli en liten avgift.