Kompost

Dette er en uhøytidlig temakveld og er et samarbeide mellom Steinkjer hagelag og biblioteket på Steinkjer. 

Vi har valgt å kalle det fra bord til jord.

Vi vil fortelle om varmkompostering av matavfall, men også komme inn på annen kompost og jordforbedring. Og andre måter å skape god jord på.

Her kan dere stille spørsmål om temaet, så svarer vi som best vi kan.

Steinkjer bibliotek viser fram aktuell literatur over temaet.

Bildet er hentet fra Naturvernforbundets hefte REN JORD.