(Se utfyllende kontaktinfo i høyre kolonne)

 

Leder

Dordi Anne Hyldbakk

Nestleder

Odd Astorga Westersjø

Styremedlemmer

Grethe Sjøberg Hernes
Kari Helle Vik
Trine Rydeng
Wiggo Tårnes

Vara

Sigmund Hansen

Ansattes representant

Jorunn Amdal