25. januar praktiserer vi kransebinding og blomsteroppsetting for de som i har deltatt på temamøtene og meldt seg på kurset «Kransebinding og blomsterdekorasjoner».

Deltagerne på praksiskvelden må ha deltatt på minst en av de foregående temakveldene. Kursdeltagerne tar med seg materialer etter eget ønsker og komponere sin egen dekorasjon. Jane og Tone er med og veileder også denne kvelden.

Hva trenger vi for å lage en krans eller en blomsteroppsats?

Hva som skal til for å lage kranser og blomsteroppsatser vil det bli undervist i på de første kveldene slik at alle som skal være med på praksiskvelden vet hva de må skaffe seg av blomster, bar m.v. etter eget ønske. Vi har alle ulike preferanser, så uttrykkene kan bli helt forskjellige selv om vi benytter samme teknikker

Kaffe/te og noe attåt.

Spørsmål kan rettes til:  liv.rigmor.soelland@gmail.com

eller sms 95821313

                                 Blomsteroppsats

                                                Bilde av Jane Torp Børresen